Dokumentumtár

Hirdetmények, tájékoztatók, ügyleírások mappa

Hivatal és egyéb szervek hirdetményei, tájékoztatásai

Almappák

rendezési terv módosítás

Mappa dokumentumai

8505 és 8508 jelű utak fejlesztésének engedélyezése
Fúrt kutak létesítési engdélyezése
Tájékoztató fúrt kutak létesítéséhez (Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)