Dokumentumtár

Hirdetmények, tájékoztatók, ügyleírások mappa

Hivatal és egyéb szervek hirdetményei, tájékoztatásai

Almappák

rendezési terv módosítás

Mappa dokumentumai

Fúrt kutak létesítési engdélyezése
Tájékoztató fúrt kutak létesítéséhez (Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)