árbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (X.12.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (X.12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárainak 20 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.2. §


(1)     A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2007. (III. 21.) rendelete.