Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (X.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (X.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Várbalog Község Önkormányzatának képviselőit tiszteletdíj illeti meg – megválasztásának időpontjától a megbízatás lejártáig terjedő időre - bruttó 15.000,- Ft/hó összegben.


2. §(1)A polgármester félévente ellenőrzi az önkormányzati képviselők ülésen való részvételét.


(2)A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben, Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok az irányadóak.3. §


(1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2002. (XI.04.) önkormányzati rendelete.