Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatról szóló 2/2013.(I.10.) módosításáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatról szóló 2/2013.(I.10.) módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének Albertkázmérpuszta belterületének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2013. (I. 10.) rendelet (továbbiakban: R) 1. §-ának (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:]

„a) 1. melléklet: SZT-3 jelű, Szabályozási és övezeti terv (belterület, Albertkázmérpuszta) (továbbiakban: övezeti terv)”


2. §

Az R. 4. melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép.


4. melléklet a 2/2012. (I.10.) önkormányzati rendelethez


Helyi egyedi védelem
Helyi egyedi védelemmel érintett építmények:


a)432 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

b)429/3 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

c)427 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

d)452 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

e)453 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

f)465 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

g)466/1 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

h)478 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

i)486/1-2 hrsz.-ú telken lévő lakóépület,

j)449 hrsz.-ú úton lévő kereszt,

k)448 hrsz.-ú úton lévő millenniumi emlékmű,

l)404/5 hrsz.-ú telken lévő egykori központi épület,

m)404/5 hrsz.-ú telken lévő egykori víztorony építménye.


Helyi egyedi védelemmel érintett növényzet

a)a Fő utca menti és

b)a temetőhöz vezető 473 hrsz.-ú út menti dupla, illetve egysoros vadgesztenyefa sor”


3. §

(1) Az R. 6. melléklete jelű övezetének előírása helyébe a következő rendelkezés lép:


[6. melléklet a 2/2012. (I.10.) önkormányzati rendelethez

A falusias lakóterület övezeti besorolása]                                    


Az építési hely

elhelyezkedése

előkert


oldalkert

hátsókert

szabadonálló

5,0 m


7,5 m

7,5 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


20%


legkisebb zöldfelület /%/


50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


7,5 m


szélesség /m/

30,0

Telekalakítás

mélység /m/

30,0


terület /m2/

1500 m2„(2) Az R. 6. melléklete jelű övezetének előírása helyébe a következő rendelkezés lép:                                    


Az építési hely

elhelyezkedése

előkertoldalkert

hátsókert

oldalhatáron álló

5,0 m, amennyiben az övezeti terv nem jelöli; kisipari, kisüzemi rendeltetésű épület esetén 15,0 m

10,0 m

10,0 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


15%


legkisebb zöldfelület /%/


50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


3,5 m


szélesség /m/

50,0

Telekalakítás

mélység /m/

70,0


terület /m2/

5000 m2(3) Az R. 6. melléklete kiegészül a következő táblázattal:


                                    


Az építési hely

elhelyezkedése

előkert


oldalkert

hátsókert

szabadonálló

5,0 m


5,0 m

7,5 m


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/


20%


legkisebb zöldfelület /%/


50%


Épület

legnagyobb építménymagassága


7,5 m


szélesség /m/

20,0

Telekalakítás

mélység /m/

40,0


terület /m2/

1500 m24. §

Az R. 8. melléklete kiegészül a következő út mintakeresztszelvénnyel:


5. §

Hatályát veszti az R 1. melléklete.


6. §

Ez a rendelet 2015. december 30. napján lép hatályba.