Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XII.11.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági ügyek határidejéről

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XII.11.) önkormányzati rendelete
a közigazgatási hatósági ügyek határidejéről


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közigazgatási hatósági ügyekben az általános ügyintézési határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt állapít meg:

a)      temetési támogatás,

b)     köztemetés,

c)      községi címer és zászló használatának engedélyezése ügyekben.


(2) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. 


(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt ügyekben az ügyintézési határidő: 5 nap, míg a b) és b) pontban foglalt ügyekben 15 nap.2. §


(1)     Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági ügyek határidőiről szóló 7/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete.