Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (V.30.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 65.864 ezer Ft bevétellel és 49.155 ezer Ft kiadással az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.2. §


Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 7.066 ezer Ft összegben fogadja el.3. §


Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

4. §


4. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 16.709 ezer Ft-tal jóváhagyja, mely felhasználásáról a 2015. évi költségvetési rendeletben már döntött.


(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 677 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 677 ezer Ft. Szabad pénzmaradvány 16.032 ezer Ft.5. §


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
16.76 KB
2. számú melléklet
10.89 MB