Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (X.20.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (X.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Várbalog község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.Az alapellátás körzetei

2.§


  1. Várbalog Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot közösen Jánossomorja várossal.

A körzet székhelye: Jánossomorja. Az orvosi rendelő címe: 9243 Várbalog, Fő u. 1.  1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés keretében biztosított.

Az ügyelet helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.3.§


(1) Várbalog Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot Jánossomorja várossal.

A körzet székhelye: Jánossomorja. Az orvosi rendelő címe: 9243 Várbalog, Fő u. 1.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás külön feladat-ellátási szerződés keretében biztosított.
4.§


Várbalog Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Jánossomorja várossal.

A körzet székelye: Jánossomorja. A rendelő címe: 9243 Várbalog, Fő u. 1.5.§


  1. Várbalog Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Jánossomorja várossal. 

A körzet székelye: Jánossomorja. Az orvosi rendelő címe: 9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás külön feladat-ellátási szerződés keretében biztosított.6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.Záró rendelkezések

7.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.