Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdésben, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1.§


(1) Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Várbalog Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről és védelméről mezei őrszolgálattal gondoskodik.

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1, azaz egy főben állapítja meg.

(3) A mezei őrszolgálat a mezőgazdasági szakigazgatási szerv általi nyilvántartásba vételét követően kezdi meg működését.

(4) A mezőőr tevékenységéről szolgálati naplót vezet, végzett munkájáról minden év április 3. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.2. §


(1) A mezei őrszolgálat megalakítási és működési költségeit a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból, valamint az Önkormányzat éves költségvetésében elkülönített összegből fedezi.


3.§


A rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a mezei őrszolgálatról szóló 13/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.