Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.6.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.6.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (X. 12.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (X. 12.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. számú melléklete jelen rendelet melléklete szerint módosul.


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
12.88 KB