Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Várbalog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) A képviselő-testület Várbalog Község 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

42.217.-eFt költségvetési bevétellel

50.849.-eFt Költségvetési kiadással

18.311.-eFt Finanszírozási bevétellel

  678.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 60.528.-eFt bevétellel

                                                 Összesen: 60.528.-eFt kiadással


állapítja meg.2. §


A rendelet 2. §-ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-2. számú mellékletei szerint módosul.


3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-2.számú melléklet
28.08 KB