Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának 61.936.- eFt bevétellel és 34.019.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 


2. §

(1) A költségvetés végrehajtásának 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.


4.  §(1) A fejlesztési és beruházási kiadások teljesítését 9.934.-eFt összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 4.142- eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.. §


Az Önkormányzat  2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7/a, 7/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 


6. §

                                                                      

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 3. számú melléklet az eredmény kimutatást az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 


7. §


Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.8. §


Várbalog Község Önkormányzatának pénzeszköz változását a 6. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet tartalmazza.


11. §


Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.


12. §


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.


13. §


Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá


14. §


Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-14. számú melléklet
83.3 KB