Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  1. Várbalog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület Várbalog Község 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg:

42.217.-eFt költségvetési bevétellel

50.849.-eFt Költségvetési kiadással

18.311.-eFt Finanszírozási bevétellel

  678.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 60.528.-eFt bevétellel

                                                 Összesen: 60.528.-eFt kiadással


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1-2. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. sz. mellékletei lépnek.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Várbalog Község Önkormányzatának 4/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete Várbalog Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 01.) rendelet módosításáról hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
28.13 KB