Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 15/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 15/2013. (XI. 18.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Iskolakezdési támogatás


  1. Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai és középiskolai, valamint felsőfokú oktatásban nappali tagozatos tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében iskolakezdési támogatást biztosít.


  1. Az általános iskolás tanulók részére biztosított összeg 8.000,- Ft/fő.


  1. Közép- és felsőfokú oktatás nappali tagozatán tanulók részére kifizetett összeg

       10.000,- Ft/fő.


  1. A (3) bekezdés szerinti tankönyv támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.2. § E rendelet a kihirdetést követően lép hatályba