Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (X.10.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (X. 20.) rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (X. 20.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Várbalog Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot közösen Jánossomorja várossal.

A körzet székhelye: Jánossomorja. Az orvosi rendelő címe: 9243 Várbalog, Fő u. 1.

2. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés keretében biztosított.

Az ügyelet helye: 9241 Jánossomorja, dr. Dicsőfi E. u. 2.


2. § Jelen rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki.


3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.41 KB