Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:esztés...


Szerkesztés...

1.§A gyermekek védelmét Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) pénzbeli támogatás, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:


a)pénzbeli támogatás: tankönyvtámogatás

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgálat.    Szerkesztés...

Tankönyvtámogatás


2. §


(1)Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolai és középiskolai, valamint felsőfokú oktatásban nappali tagozatos tanulók részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében tankönyvtámogatást biztosít.


(2)Az általános iskolás tanulók részére biztosított összeg 4.000,- Ft/fő.


(3)Közép- és felsőfokú oktatás nappali tagozatán tanulók részére kifizetett összeg

       5.000,- Ft/fő.


(4)A (3) bekezdés szerinti tankönyv támogatási összeg felvételekor iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.


Szerkesztés...

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás


3.§


(1) A Képviselő-testület a gyermekjóléti alapellátásokat keretében a gyermekjóléti szolgálat működtetését biztosítja.


(2) Az (1) bekezdésben említett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kötött társulási megállapodás alapján biztosítja a Képviselő-testület. 


Szerkesztés...

Gyermekétkeztetés


4. §


A Képviselő-testület az óvodai ellátás keretében nyújtott étkeztetést Jánossomorja Város Önkormányzattal közösen fenntartott intézményfenntartói társulás keretében biztosítja.


Szerkesztés...

Záró rendelkezések


5. §(1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete.