Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.8.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.8.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Várbalog Község 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

66.476.-eFt költségvetési bevétellel

94.500-eFt Költségvetési kiadással

28.732.-eFt Finanszírozási bevétellel

  708.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 95.208.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 95.208.-eFt kiadással


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1-4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-4. sz. melléklete lép.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-4. melléklet
33.49 KB