Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (X.18.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (X.18.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról


Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Várbalog  Község  2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

35.329-eFt költségvetési bevétellel

106.171-eFt Költségvetési kiadással

70.842.-eFt Finanszírozási bevétellel

  0.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 106.171.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 106.171.-eFt kiadással


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-4. sz. melléklete lép.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-4. melléklet
33.67 KB