Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testületének Várbalog Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete az alábbi 5. §-sal egészül ki:

„A köztisztviselők illetményalapja

5. §

A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2019. évben 62.000,-Ft összegben állapítja meg.”


  1. §


E rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.