Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelete
rendelete Várbalog Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Várbalog  Község  2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

50.252-eFt költségvetési bevétellel

121.103-eFt Költségvetési kiadással

71.665.-eFt Finanszírozási bevétellel

 814.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 121.917.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 121.917.-eFt kiadással


állapítja meg.


2. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-4. sz. melléklete lép.3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-4. melléklet
34.76 KB