Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.