Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelete

Várbalog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (IX.12.) önkormányzati rendelete
Várbalog Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Várbalog Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület Várbalog  Község  2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja

meg

36.554-eFt költségvetési bevétellel

86.407-eFt Költségvetési kiadással

   49.853.-eFt Finanszírozási bevétellel

  0.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 86.407.-eFt bevétellel

                                                  Összesen: 86.407.-eFt kiadással


állapítja meg.”

2. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.


3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
21.2 KB