Meghívó képviselő-testületi ülésre 2020. 06. 29.

Várbalog Község Önkormányzata

Polgármesterétől

1./ EL Ő T E R J E S Z T É S

 

a 2020. július 29-ei képviselő-testületi ülésre

Tárgy:                       A díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

  • Előterjesztő: Frank Anita polgármester

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja alapján a képviselő-testület nem átruházható hatáskörébe tartozik többek között a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása.

 

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete elkötelezett a tekintetben, hogy a település fejlődését, jóhírét megalapozó előmozdító személyek megbecsülését nem csak szóban, hanem amennyiben lehetséges egy elismerő cím adományázásával ismerje el.

 

A képviselő-testület a községért tevékenykedő személyeknek diszpolgári kitüntető cím adományozásával ismerheti el:

 

a./ azon élő személyek érdemeit, akik Várbalog Község szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,

 

b./ azoknak a Várbalog Községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a község fejlődéséhez,

 

c./ azok érdemeit, akik a község nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak községünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

 

Fentiekre tekintettel célszerű rendeletben megállapítani a diszpolgári cím odaítélésének anyagi és eljárási szabályait.

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

 

 

Társadalmi hatása: a település érdekében végzett munka elismerése

Gazdasági, költségvetési hatása: van, emléktárgy és díszoklevél költsége

Környezeti, egészségügyi hatása: nincsen

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: nincsen

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok adottak.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

 

Várbalog, 2020. július 27.

 

 

   Frank Anita s.k.

      polgármester

 

Next Post

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

csü jún 18 , 2020
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2020. június 22. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. június 23-24. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.   Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a […]