Meghívó testületi ülésre – 2020.06.30.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. június 30-án (kedden) 15 óra 30 perckor
képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Várbalog Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

3. Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása,
beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

4. 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

5. Pályázati lehetőség – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

6. Pályázati benyújtásának megerősítése – Biztonságosabb Várbalog! Köz-és
vagyonbiztonság növelését célzó fejlesztések Várbalog Községben
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

7. 8508. j. út 12+030 km szelvény környezetébe útcsatlakozás létesítése
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

8. Várbalog Községért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

9. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás ügyei
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

10. Mosonmagyaróvári Térségi Társulás beszámolója
Előterjesztő: Frank Anita polgármester

11. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Frank Anita polgármester

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen!

Várbalog, 2020. június 29.

Tisztelettel:

Frank Anita
polgármester

Next Post

A vidék él, Várbalog fejlődik!

csü júl 9 , 2020
Köszönjük Magyarország Kormányának településünk céljaihoz a Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatását! Related posts: Meghívó képviselő testületi ülésre Képviselő-testületi ülés meghívó Képviselő-testületi ülés meghívó Képviselő-testületi ülés meghívó