Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

a Jánossomorjai Aranykapu Óvodába

a következő időpontokban történik:

 

 1. április 20-án (kedden) 08.00 – 15.00 óráig,
 2. április 21-én (szerdán) 08.00 – 13.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik

 1. augusztus 31-ig betöltik

a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket

(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

 1. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Beíratás helye:

Jánossomorja, Óvoda u. 13.

Újrónafő, Petőfi Sándor u. 12.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

A szülő 2021. május 25-ig írásbeli kérelmet nyújthat be a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalához, melyben kérheti a gyermek óvodakötelezettség alóli mentesítését, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A felmentést engedélyező szerv a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

az Oktatási Hivatalt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

 1. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A jelentkezés módja

 

a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló

19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

 

 • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott (aranykapu@janossomorja.hu ) kitöltött jelentkezési lappal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására telefonon megbeszélt időpontban kerül sor).

 

 • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül postai úton vagy a postaládába helyezett kitöltött jelentkezési lappal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására telefonon megbeszélt időpontban kerül sor).

 

 • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembevételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni) Cím: Jánossomorja Óvoda u. 13. és Újrónafő, Petőfi S. u. 12.

 

A jelentkezési lap elérési módja:
 

A jelentkezéshez szükséges iratok

 

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
 • a gyermek TAJ kártyája.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társuláshoz címezve, az intézményvezetőnek.

Fellebbezési kérelem esetén fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

 

Jánossomorja, 2021. március 20.

 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda

Intézményfenntartó Társulás

Next Post

A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” - MFP-TFB/2021

sze jún 2 , 2021
Related posts: Szünetel a személyes ügyfélfogadás Meghívó képviselő-testületi ülésre