Választás 2022. április 3.

Közlemény 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választás és országos népszavazás napjáról, szavazás helyéről, módjáról

 

Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.

 

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását és az országos népszavazást 2022. április 03. (vasárnap) napjára tűzte ki.

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

 

Szavazni a szavazás napján 2022. április 3-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén az átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. A szavazóköröket a Helyi Választási Iroda korábban közzétette. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza (Várbalog), a 001. szavazókörben 9243 Várbalog, Fő utca 1. (Kirendeltség/Községháza) szavazhatnak.

 

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) valamelyikének bemutatásával:

A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát:

o   magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

o   magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

o   magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

 és

lakcímét

o   lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

vagy

személyi azonosítóját

o   lakcímkártyával,

o   hatósági bizonyítvánnyal vagy

o   személyazonosító jelről szóló igazolással.

 

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

 

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat és a borítékokat, melyek átvételét aláírással igazolja.

 

A szavazás:

 

Szavazni a jelöltek neve, valamint a pártok elnevezése melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

 

A szavazást követően a szavazólapok borítékba helyezhetőek. Ezt követően a szavazólapokat a szavazóurnába kell helyezni.

 

I.) Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét

 1. a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 2. b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

 

III.) Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

 1. a helyi választási irodához
 2. aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
 3. ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
 4. ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,
 5. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig kell megérkeznie.

 

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten ügyfélkapun, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) keresztül is. A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39., hivatal@janossomorja.hu, Telefonszám: 96/565-245) működő választási irodától, illetve választási információs szolgálattól (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39., hivatal@janossomorja.hu, Telefonszám: 96/565-245) kérhet részletes tájékoztatást.

 

 Várbalog, 2022. március 4.

                                                                                                          Helyi Választási Iroda


KÖZLEMÉNY

a választás napjáról

Áder János köztársasági elnök az Alaptörvény 2.  cikk (3) bekezdése és 9.  cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6.  §-a alapján az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki.

Áder János köztársasági elnök továbbá az Alaptörvény 9.  cikk (3) bekezdés e) pontja; a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi CCXXXVIII.  törvény 67.  § (1) bekezdése; a választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 1/A. és 6.  §-a alapján, az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást – az Alkotmánybíróság 1/2022. (I. 7.) AB határozatára figyelemmel – 2022. április 3. napjára tűzte ki a következő kérdésekben:

 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

 

Jánossomorja, 2022. január 12.

Péntek Tímea s.k.

   HVI vezető/jegyző

 


 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Jánossomorja Város, Újrónafő Község, Várbalog Község) Helyi Választási Iroda (HVI), azonban belül pedig Választási Információs Szolgálat (VISZ) működik.

HVI vezetője: dr. Péntek Tímea HVI vezető/jegyző

HVI címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.,

HVI telefonszáma: 96/565-245

HVI email címe: hivatal@janossomorja.hu

HVI vezetőjének e-mail címe: jegyzo@janossomorja.hu

 

A VISZ kapcsolattartásra kijelölt munkatársai:

 1. Péntek Tímea HVI vezető/jegyző

Világi Ariella HVI tagja

Németh Gergő HVI tagja

 

VISZ címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

VISZ telefonszám: 96/565-245

VISZ e-mail cím: hivatal@janossomorja.hu

 

A választással, országos népszavazással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu  honlapon találhat választ, vagy a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodában (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., és az alábbi 06-96/565-245-ös telefonszámon) érdeklődhet.

 


Szavazókörök Várbalogon:

Szavazókör    Cím

Kirendeltség     Fő utca 1.


Helyi Választási Bizottság tagjai a 2022. április 3-ra kitűzött országgyűlési választáson és
országos népszavazáson Várbalog Községben

1. szavazókör (Kirendeltség – 9243 Várbalog, Fő utca 1.)

Jegyzőkönyvvezető: Németh Tivadarné

Sipeki Istvánné HVB elnöke
Juhász Alexandra HVB elnökhelyettese
Gyovai Lajos választott tag
Szabóné Bucsik Mónika Rita választott tag
Bartha Béla Imre választott tag
Pásztor Zsolt megbízott tag
Láz József András megbízott tag
Major János Pál megbízott tag

Várbalog, 2022. március 29.

dr. Péntek Tímea s.k.
jegyző

 

Next Post

Rendezési terv - hatályos 2022. március 9-től

csü márc 17 , 2022
Related posts: Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022 02. 02. Pályázati felhívás civil szervezetek 2022. évi támogatására Meghívó képviselő-testületi ülésre 2022 03. 08. Óvodai beíratás