Ingatlan nyílt árverése

Várbalog Község Önkormányzatának Polgármestere Várbalog Község Önkormányzatának Várbalog község önkormányzatának vagyonáról szóló 4/2014. (VI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:

 

Ingatlan adatai:        Várbalog, 30/8 helyrajzi szám, 4334 m2

 

Az érintett ingatlan Várbalog Község belterületén, annak észak-nyugati részén, a település központjához közel helyezkedik el. Környezetében lakóházak, templom, víztorony, intézmények találhatók. A telek közel téglalap alakú. Az ingatlan aszfaltos úton közelíthető meg. A telek bekerített, az jelenleg füves-fás terület.

 

Az ingatlan közművesítése:

 

A víz, csatorna, gáz a telken megtalálható, a villanyvezeték az utcában kiépült, mindezért összközművesnek számít. Az utcai telekhatár előtt egy 20 kV-os elektromos légvezeték húzódik, beépítést nem zavarva. Az utcafronti telekhatáron egy vízvezeték található, amely a szomszédos víztorony vizét vezeti a településre.

 

A Helyi Építési Szabályzat szerint az ingatlan a Vt jelű településközponti vegyes övezetbe tartozik, amely szabadon álló módon építhető be, max. 25%-os mértékben, a legnagyobb átlagos építménymagasság 6 m, a legkisebb telekszélesség 30 m, a legkisebb teleknagyság 2000 m2.

 

Kikiáltási ár összesen: bruttó 39.006.000 Ft

 

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a, azaz 3.900.600 Ft

 

A bánatpénzt Várbalog Község Önkormányzata 11737076-15370804-00000000 számú bankszámlaszámlájára kell befizetni. Az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Várbalog Község Önkormányzata bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen.

 

A hirdetmény közzétételének ideje: 2023. május 9.

 

Ingatlan megtekintésének időpontja: bármikor

 

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

 

Árverés időpontja: 2023. július 4. 10 óra

 

Árverés helyszíne: Várbalog Község Önkormányzata székhelyén (9243 Várbalog, Fő utca 1.) található tanácsterem

 

Az árverésre jelentkezni Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének Várbalogi Telephelyén (9243 Várbalog, Fő utca 1.) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a R. 4. sz. melléklet kitöltésével, valamint a R-ben foglalt feltételek igazolásával lehet.

 

Az árverési eljárásban azon természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt, akik/amelyek

 

  1. a)jelen rendelet  melléklete szerinti jelentkezési lapot határidőben nyújtották be,
  2. b)nincs az önkormányzat felé adó-és egyéb tartozásuk, és az erről szóló igazolásokat a jelentkezési lappal együtt megküldik, valamint
  3. c)ha az ajánlati biztosíték befizetését (továbbiakban: bánatpénz) legkésőbb az árverés megkezdéséig igazolja.

 

Az árverés részletes szabályait és menetét az R. tartalmazza.

A R. megtalálható a https://or.njt.hu/eli/v01/370806/r/2014/4 oldalon.

A dokumentáció, jelentkezési lap, és az árverés nyelve magyar.

Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű – de az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó – érvényes ajánlatot teszi.

 

Adásvételi szerződést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül kell megkötni az árverés nyertes személlyel, szervezettel. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötéséhez szükséges adatait a pályázat Kiírójának megadni, az árverésen vállalt feltételek szerinti szerződést megkötni.

 

A nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül az általa megjelölt licitösszeg és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét az adásvételi szerződésben meghatározott bankszámlára befizetni.

 

Az árverés nyertese tudomásul veszi, hogy

  • a T. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az átlátható szerv kritériumait a T. 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
  • a T. 14. §-a alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

  • nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő ajánlattevővel kössön szerződést,
  • a R-ben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverési hirdetményt visszavonja.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdésekben Frank Anita (+ 36 96 226 035) polgármester szolgál további felvilágosítással.

Várbalog, 2023. május 8.

            Frank Anita s.k.

Várbalog Község Polgármestere

 

Next Post

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023. 06. 12.

szo jún 10 , 2023
Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023 június 12-én 14 óra 30 perckor rendkívüli képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirendi pontok: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet és az AQUA Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés […]