Meghívó képviselő-testületi ülésre 2023. 09. 14.

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. szeptember 14-én (csütörtökön) 15 óra 30 perckor

rendes képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Várbalog Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.
(II.7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

2. Az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet és
az AQUA Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

4. A helyi adókról szóló 11/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (XII.18.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

6. Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2024-2038. évi
Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

7. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

8. Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. beszámolója
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

9. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

12. Egyéb ügyek
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

13. A díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2020. (VII.29.) önkormányzati
rendelet alapján beérkezett javaslat megtárgyalása (zárt ülés)
Előterjesztő:    Frank Anita polgármester

 

 

Kérem, hogy az ülésre pontosan megjelenni szíveskedjen!

Várbalog, 2023. szeptember 4.

Tisztelettel:

                 Frank Anita s.k.
polgármester

 

 

 

Next Post

BURSA HUNGARICA Pályázati Felhívás 2023

sze okt 4 , 2023
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT Pályázati felhívás Várbalog Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelővel együttműködve, 2024. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki felsőoktatási hallgatók számára. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3. Részletes információ: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/ Eper Bursa belépési pont: https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/ Related posts: Meghívó képviselő testületi ülésre Meghívó képviselő-testületi ülésre Meghívó […]