Meghívó képviselő-testületi ülésre 2024. 05. 07.

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024 május 7-én (kedden) 15 óra 30 perckor

képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 

 1. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő:   Frank Anita polgármester

 

 1. Várbalog Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő:   Frank Anita polgármester

 

 1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő:   Frank Anita polgármester

 

 1. A 2023. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése
  Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea jegyző

 

 1. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről és az elévült tételek törlése
  Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea jegyző

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő:   Frank Anita polgármester

 

 1. Egyéb ügyek
  Előterjesztő:   Frank Anita polgármester

 

 

Várbalog, 2024. május 2.

 

Tisztelettel:

Frank Anita s.k.
polgármester