A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2011. évi CLXXXIX.Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CXCV.Törvény az államháztartásról 2011. évi CXL.Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 2010. évi CXXX. Törvény a jogalkotásról   A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok […]