2020. június 30-ai képviselő-testületi ülés előterjesztései

1. 2019. évi költségvetés IV. módosítása

2. 2019. évi zárszámadás

3. Civil szervezetek 2019. évi beszámolója

4. 2019. évi belső ellenőrzési jelentés megállapításainak ismertetése

5. Pályázati lehetőség – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

6. Pályázat benyújtásának megerősítése – Biztonságosabb Várbalog! címmel

7. 8508. j. út 12+030 km szelvény útcsatlakozás létesítés

8. Várbalog Községért Alapítvány kérelme

9. MTT ügyei

10. MTT 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

11. Egyéb ügyek