Várbalog Község Önkormányzatának Polgármestere Várbalog Község Önkormányzatának Várbalog község önkormányzatának vagyonáról szóló 4/2014. (VI.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:   Ingatlan adatai:        Várbalog, 30/8 helyrajzi szám, 4334 m2   Az érintett […]

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023 május 2-án 15 óra 30 perckor képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirendi pontok:   A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2028) elfogadása Előterjesztő:    Frank Anita polgármester   A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015. (X. 12.) önkormányzati rendelet módosítása […]

  Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik   A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről a 366/2022. (IX. 26.) számú Korm. rendelet rendelkezik. Az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes […]

Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 2-án (kedden) 16 óra 30 perckor az Önkormányzat tanácskozótermében   KÖZMEGHALLGATÁST   tart, amelyre a község minden érdeklődő polgárát tisztelettel meghívom.    Napirend:    1./ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról 2./ Közérdekű kérdések, lakossági hozzászólások   Várbalog, 2023. április 18.     Tisztelettel: […]

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023 március 21-én 15 óra 30 perckor képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirendi pontok:   Várbalog Község településrendezési eszközeinek éves felülvizsgálata Előterjesztő:    Frank Anita polgármester   Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a szociális vetítési alappal összefüggésben Előterjesztő:    dr. Péntek […]

Megrendelés interneten: A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakossági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.   Megrendelés önkormányzati ügyintéző segítségével: Azon lakosok, akik nem rendelkeznek interneteléréssel, és rokon vagy ismerős segítségét sem tudják igénybe venni a […]

Pályázati felhívás civil szervezetek évi támogatására   Várbalog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.   Támogatási cél:   a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, b) gyermekek táboroztatása, c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok […]

  Várbalog Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00003 SZAKMAI BESZÁMOLÓ „Várbalogi Közösségi Színtér energetikai korszerűsítése Várbalog Község Önkormányzata a „Várbalogi Közösségi Színtér energetikai korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00003 kódszámú pályázata a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet. 1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. […]

Értesítem, hogy Várbalog Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023 február 7-én 15 óra 30 perckor képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirendi pontok:   Várbalog Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő:    Frank Anita polgármester A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. […]